BOHNENKAMP SWEDEN AB generella försäljningsvillkor

 

 

Nedan angivna villkor gäller mellan Bohnenkamp Sweden AB och köparen av produkterna

1. Försäljningsvillkor
Priser i prislistor, i katalog eller på webbshop kan ändras utan föregående meddelande. De i listan anförda priserna är vägledande försäljningspriser i SEK exkl. moms och miljöavgift. Alla angivna priser och specifikationer förbehålls kunna ändras utan förutgående varsel.

Alla varor kommer att levereras till det vid leveranstidpunkten gällande pris. Varor som tas hem i fast order, skall tas emot och kan inte returneras. Bohnenkamp Sweden AB påtar sig inget ansvar i samband med tryckfel samt för konstruktionsförändringar, som medfört ändrat utseende eller specifikation på produkt.

2. Leveransvillkor
Order på lagerförda varor mottagen senast kl. 16.00, sänds samma dag med fraktbolag valt av Bohnenkamp Sweden AB. Fredagar skall order vara mottagen senast kl. 14.00 för att varorna ska sändas samma dag.

Leveranstider lämnas enbart i informationssyfte. Bohnenkamp Sweden AB frånsäger sig därför allt ansvar på grund av försenad leverans, innebärande att återförsäljare inte i något fall har rätt att häva avtalet eller att kräva skadestånd av Bohnenkamp Sweden AB.

Varor levereras på mottagarens egen risk. De kvantiteter som anges på följesedeln skall anses motsvara de levererade kvantiteterna. Vid leveransfel/ brist skall anmälan till vår kundsupport vara inkommen senast 5 dagar efter mottagande av varorna.

225 kr i frakt debiteras för de order som understiger ett ordervärde på 1.000 kr exkl. moms. Leverans sker med fraktbolag valt av Bohnenkamp Sweden AB där billigaste leveranssätt tillämpas. Önskas leverans på annat sätt förbehåller vi oss rätten att debitera merkostnaden.

3. Miljöavgift
Bohnenkamp Sweden AB är ansluten till Svensk Däckåtervinning AB, SDAB. Vi debiterar vid leveranstillfället gällande priser för miljöavgift.

4. Äganderätt
Alla varor förblir vår egendom tills dess att förfallet belopp betalats till fullo av beställaren. Om inget annat avtalats, skall alla formar eller andra verktyg som konstruerats för produktion och tillverkats av oss förbli vår egendom, även om beloppet för verktyget har betalats. Produktionsverktyg som inte använts i produktion under fem år, har vi rätt att förstöra utan förvarning.

5. Betalningsvillkor
Enligt avtal.

6. Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta debiteras, fn. med 2 % per månad om betalningsvillkoren inte följs. Ränta kommer att debiteras från förfallodagen till dess att full betalning kommit oss tillhanda. Vi förbehåller oss rätten att debitera ev. påminnelseavgift och kravavgift.

7. Garantivillkor/Reklamation
Produkter som visar sig ha material- eller fabrikationsfel, skall omgående anmälas/reklameras till vår kundtjänst. Vi påtar oss inget ansvar för eventuella följdskador som kan uppstå i förbindelse med användandet av våra produkter ej heller monterings- eller andra serviceomkostnader. Skulle fel uppkomma, ej orsakat på grund av fel användningssätt av produkten, skall produkten sändas fraktfritt till Bohnenkamp Sweden AB för undersökning.

Svensk lagstiftning ska tillämpas i samtliga fall vid tvist.

8. Returer
Retur av varor godkänns endast om det avtalats med oss att varor kommer att sändas i retur. Vid retur av varor skall kopia av faktura eller följesedel alltid bifogas. Fraktkostnad vid retur betalas av återförsäljaren själv. Vi debiterar 15 % på försäljningspriset i returavgift och 75 kr per produkt vid demontering av kompletta hjul.

9. Förlust eller skadat gods
Produkter som visar sig ha material- eller fabrikationsfel skall anmälas/ reklameras till vår kundtjänst senast 5 dagar efter mottagandet av produkten. Transportskada och försvunnet gods är transportörens ansvar. Vid reklamation till transportör är vi behjälpliga. Kontrollerar alltid godset vid mottagandet.

10. Dokumentation
Alla produktbilder och beskrivningar som sänts till kund tillhandahålls endast i informationssyfte och innebär ingen utfästelse eller garanti från vår sida.

11. Kundinformation
Bohnenkamp Sweden AB delar aldrig kundinformation av något slag med någon tredje part. Vi förbehåller oss dock rätten att använda information som erhållits på nätet samt off-line för att ge bättre service till våra kunder.
Bohnenkamp Sweden AB generella försäljningsvillkor gäller om inte annan skriftlig överenskommelse är gjord.

0370-657880
@
info@bohnenkamp.se

* Obligatoriska fält

Behöver du hjälp?
Klicka på Hjälp-ikonen till höger för att öppna handledningar och manualer för hur man använder webbshopen.